Huldiging Greet Bierman, 50 jaar lid Krite Koar!

Met nieuwjaar 1968 werden Greet Bierman en Sietske Gijzen beide lid van het Krite Koar in Balk.
In oktober vorig jaar overleed Sietske Gijzen en dinsdagavond 13 februari jl., op de jaarvergadering van het Krite Koar werd daarvoor stilte betracht.

De heer Tjeerd Veldstra van de Friese Bond van Zangkoren spelde Greet Bierman de versierselen op en overhandigde de gebruikelijke oorkonde, horend bij dit 50-jarig lidmaatschap.

Namens het koor waren er bloemen en het erelidmaatschap.

Samen met het Frysk Senioren Orkest organiseert het koor een concert op vrijdagavond 20 april a.s.

Volgend jaar 2019, hoopt het Krite Koar haar 75 jarig bestaan te vieren in de maand mei.
Activiteiten rond dit jubileum mogen graag worden ondersteund door zangers uit Balk en wellicht oud leden?

Hebt u als lezers een tip of een idee laat het weten aan het bestuur kritekoar@outlook.com

Geplaatst in Uncategorized.