Het Krite Koar

Het “Krite Koar”: (“krite” is fries voor: omgeving, regio, streek) is opgericht in 1944 en is een algemeen gemengd koor met 35-40 leden. De koorbezetting omvat 11 sopranen,15 alten, 5 tenoren en 5 bassen. Het koor zingt een gevarieerd repertoire van meerstemmige muziek. Het repertoire omvat zowel algemene als geestelijke muziek en bij voorkeur wordt  a-capella  (zonder instrumentale begeleiding) gezongen.

De Dirigent:

De muzikale leiding van het Krite Koar is sinds april 2016 in handen van Peter Smedinga.

Peter A. Smedinga is dagelijks met muziek bezig. Op professionele wijze dirigeert hij diverse orkesten en koren.De uitvoering en repetitie staan echter altijd in het teken van het plezier, met elkaar, muzikaal te presteren. In diverse koren, orkesten en projecten werd de muzikale basis gelegd. Naast een ruime dosis ervaring is zijn enorme repertoirekennis ontstaan. Overdag wordt veel tijd besteed aan voorbereidingen. In zijn project studio maakt hij  arrangementen voor zowel klassieke- als voor Pop-koren en HaFaBra-orkesten.​

Nieuwe leden:
Graag nodigen wij u van harte uit eens langs te komen tijdens de repetitie.
U kunt/mag meezingen en/of luisteren, voor informatie neemt u gerust contact op met de voorzitter Gosse Jongsma, 0514-523913.

Contributie:
De contributie bedraagt € 190.00 per jaar.

Donateurs:
Naast acties door de leden van het koor t.b.v. de kas, werven wij Vrienden van het Krite Koar die ons jaarlijks financieel willen sponsoren.  Draagt u ons een warm hart toe en wilt u dat laten blijken; stort uw bijdrage op NL54RABO0305257889 t.n.v. Krite Koar Balk .
In overleg noteren wij u graag op de lijst van Vrienden, u ontvangt dan jaarlijks een sponsorverzoek.

Adres:

Van Heemstrastrjitte 14, 8561 GB  Balk
0514-603341, e-mail: kritekoar@outlook.com