Bestuur

Voorzitter

Dhr. G. Jongsma

Farswei 6,
8723 GD Koudum
Telefoon: 0514-523913

Secretaris

Dhr. L van der Meer

Van Heemstrastrjitte 14,
8561 GB Balk
Telefoon: 06-37140476 of
0514-603341

Penningmeester

Mevr. R. Atsma – de Vries

Delbuursterweg 9
8565 GK Sondel
Telefoon: 0514-604804

Bestuurslid

Mevr. R. Muizelaar-Bokma

Súvelstrjitte 36
8561 EZ Balk
Telefoon: 0514-603630

Bestuurslid

Mevr. JTromp-Salverda

De Mieden 2
8561 ER Balk
Telefoon: 0514-603192