Agenda

Datum Betreft Tijd / aanvang
April / Mei Plantjesactie lijsten, april lijsten inleveren
Mei plantjes afhalen bij Roel; Jetske en Oppie
20 April Concert met “It Frysk Senioren Orkest” o.l.v. Jouke Hoekstra in de “Paadwizer” Balk
19 juni Laatste koorrepetitie voor de vakantie
21 augustus Eerste koorrepetitie na de vakantie.
6 september Kaartverkoop optocht St. Nicolaasga !! nieuwe vrijwilligers nodig !!
Herfst activiteit, mogelijk open repetitie en of project
8 oktober WC- papieractie ophalen bij Plus Siemonsma
15 december Talma Hiem kerstzangmiddag met bewoners
16 december Kerstconcert “Breahûs” Balk
8 januari 2019 Eerste koorrepetitie 2018 en Nieuwjaarsborrel