75 jaar Krite Koar Balk

Op 1 april 1944 werd het Krite Koar Balk opgericht, 18 mei a.s. zal dit heugelijke feit worden gevierd met een concert in “it Breahûs” te Balk, aanvang 19.30 uur. Medewerking wordt verleend door het Fries Brass Kwintet en pianist Leon Smits, algehele leiding Peter Smedinga.

Het Krite Koar kan terugzien op een rijke historie van concerten, zangconcoursen, koorreizen en vele andere activiteiten. Als gemengd, meerstemmig koor werd veelal á capella, opgetreden. Vele leden zijn lange tijd lid van het koor, dit jaar vierde men het 50-jarig lidmaatschap van Jetske Tromp-Salverda uit Balk. De laatste jaren is er een dalende lijn te zien in het ledental. Het kritisch punt in het ledental en in de balans tussen stemmen is bereikt. Begin dit jaar heeft men in een drietal ledenvergaderingen hier over nagedacht, gediscussieerd en gestemd. Uiteindelijk hebben de leden besloten na het vieren van het komende jubileum te stoppen. Het Krite Koar werkt nog mee aan een festival op 5 april a.s. in Koudum.

In de jaarvergadering van 12 februari jl. huldiging Jetske Tromp Salverda, door voorzitter Tjeerd Velstra van de Bond van Zangkoren in Friesland.

Geplaatst in Uncategorized.