Home

Het Krite Koar ( de naam betekent eigenlijk streekkoor) en is opgericht in 1944 en is een algemeen gemengd klassiek koor met  meest oudere leden. De koorbezetting omvat 13 sopranen,15 alten, 7 tenoren en 5  bassen. Het koor zingt een gevarieerd  repertoire van meerstemmige muziek. Het repertoire omvat zowel algemene als geestelijke muziek en in principe wordt alles a-capella gezongen. Tijdens de repetitie kan de dirigent gebruik maken van een piano. De wekelijkse repetitie is momenteel op dinsdagavond vanaf 19.45 tot 21.45 uur. Het koor verzorgt per jaar een voorjaarsconcert en een kerstconcert. Tijdens de kerstperiode vindt vaak een Kerstconcert in het zorgcentrum Talma Hiem plaats.

De koorleden hechten waarde aan goede onderlinge contacten , daarom  organiseren  leden enkele gezellige bijeenkomsten per jaar. Om de twee jaar organiseren koorleden een meerdaagse koorreis, gekoppeld aan ter plaatse te geven concerten. Een groot tal leden zet zich jaarlijks in met verkoopacties om de clubkas  te versterken Daarnaast zijn wij met succes bezig aan het opbouwen van een Vriendenkring van het Krite Koar. Onze leden zijn zoals gezegd misschien wat ouder, maar wel bijzonder actief en betrokken bij hun koor.

 

mul9840b-groep-koor-web-site